English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Abdulkadir KAYA
Doç. Dr. Abdulkadir KAYA
Öğretim Üyesi
Tel :
444 5 388
Dahili 1 :
21 43
E-Posta :
akadirkaya@erzurum.edu.tr
Kişisel Sayfa :
Akademik Üniversite Fakülte Bölüm Ana Bilim Dalı Yıl
Lisans Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1999
Yüksek Lisans AtatürkÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Muhasebe ve Finansman 2003
Doktora AtatürkÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Muhasebe ve Finansman 2011
Yrd. Doç. Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 2013
Doçent Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman 2017
Hizmet Süresi Kuruluş Pozisyon
2014 - 2018 Erzurum Teknik Üniversitesi Bölüm Başkanı
2014 - 2016 Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
2017 - Erzurum Teknik Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürü
2017 - Erzurum Teknik Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
Ödül Adı Kuruluş Yıl
En İyi Bildiri 3. Ödülü 14. Finans Sempozyumu - Selçuk Üniversitesi İİBF 2010
En İyi Bildiri 3. Ödülü 15. Finans Sempozyumu - İnönü Üniversitesi İİBF 2011
En İyi Bildiri 3. Ödülü 17. Finans Sempozyumu - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF 2013
En İyi Bildiri 1. Ödülü 21. Finans Sempozyumu - Balıkesir Üniversitesi 2017Kuruluş Üyelik Türü Görev Hizmet Yılları
Yayınlar
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
1. Duygusal Zeka ve Menkul Kıymet Piyasalarında Yatırımcı Davranışı (2015)., KAYA ABDULKADİR,  Nobel Akademik Yayıncılık Nobel Akademik Yayıncılık

SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki  

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Kaya Abdulkadir, Gungor Bener, Ozcomak M Suphi (2015).  Is VIX Indeks a Fear Indeks for Investors? OECD Countries Stock Exchange Example with ARDL Approach.  International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy, 1(1), 254-272.
2. Bayar Yılmaz, Kaya Abdulkadir, Yıldırım Murat (2014).  Effects of Stock Market Development on Economic Growth: Evidence from Turkey.  International Journal of Financial Research, 5(1), 93-100.
3. M SİNAN TEMURLENK, ALİ ÖZER, ABDULKADİR KAYA (2010).  Capital Structure of Turkish Manufactoring Industry Firms: An Empirical Analysis Using Dynamic Panel Data.  Kitt Research Journal, 1(1), 196-209.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 

KAYA ABDULKADİR,ÇOŞKUN ALİ (2015).  VIX Endeksi Menkul Kıymet Piyasalarının Bir Nedeni Midir? Borsa İstanbul Örneği.  C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(1), 175-186.

KAYA ABDULKADİR, ÖZTÜRK MERYEM (2015).  Muhasebe Kârları İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki: BİST Firmaları Üzerine Bir Uygulama.  Muhasebe ve Finansman Dergisi(67), 37-54.

Yıldırım Murat, Bayar Yılmaz, Kaya Abdulkadir (2014).  Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri.  Muhasebe ve Finansman Dergisi(62), 93-107.

Kaya Abdulkadir, Güngör Bener, Özçomak M Suphi (2015).  Politik Risk Yatırımcının Dikkate Alması Gereken Bir Risk Midir? Borsa İstanbul Örneği.  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 74-87.
KAYA ABDULKADİR (2014).  Menkul Kıymet Piyasaları Ekonomik Büyümenin Bir Dinamiği Midir? Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Panel Veri Analizi.  Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(4), 285-306.
 Kaya Abdulkadir, Binici Ömer (2014).  Bist Kimya, Petrol, Plastik Endeksi Hisse Senedi Fiyatları ile Petrol Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 383-395.
 Contuk Filiz Yıldız, Burucu Hümeyra, Kaya Abdulkadir, güngör, Bener (2013).  Measurement of Financial Performancein Production Sector.  Sakarya İktisat Dergisi, 2(8), 63-84.
 Kaya Abdulkadir, Gülhan Ünal (2013).  Spor Kulüpleri PerformanslarınınHisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Bir Uygulama.  Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 20(2), 1-20.
Kaya Abdulkadir, Ondeş Turan (2013).  Determinants of Foreign Portfolio Investments in Turkey.  ISE Review, 13(52), 17-37.
Kaya Abdulkadir, Gülhan Ünal, Güngör Bener (2013).  Türkiye Ekonomisinde Finans Sektörü ve Reel Sektör Etkileşimi.  Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(8), 2-15.
Kaya Abdulkadir, Gülhan Ünal, Güngör Bener (2013).  Finansal Kriz Öngörüsünde Sinyal Yaklaşımının Etkinliği: 2008 Finansal Kriz Örneği.  Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(5), 129-148.
Gülhan Ünal, Kaya Abdulkadir, Güngör Bener (2012).  Bileşik Öncü Göstergeler Ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslar Arası Boyuttaİncelenmesine Yönelik Bir Araştırma.  Dokuz Eylül Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), 1-27.
 Özer Ali, Kaya Abdulkadir, Özer Nevin (2011).  Hisse Senedi Fiyatları İle Makroekonomik Değişkenlerin Etkileşimi.  Dokuz Eylül Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 163-182.
Gülhan Ünal, Kaya Abdulkadir (2011).  Bankalarda Yurtdışı Kredi Kartı Kullanım İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi.  Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 25(1), 241-254.
 Kaya Abdulkadir, Gülhan Ünal (2010).  Küresel Finansal Krizin İşletmelerin Etkinlik ve Performans Düzeylerine Etkileri: 2008 Finansal Kriz Örneği.  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, (11), 65-89.
  
Özer Ali, Öztürk Meryem, Kaya Abdulkadir (2010).  İşletmelerde Etkinlik ve Performans Ölçmede VZA, Kümeleme ve TOPSIS Analizlerinin Kullanımı:İMKB İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama.  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 233-260.
Topcu Nuraydın, Kaya Abdulkadir (2010).  Gıda Bankacılığı ve Muhasebeleştirilmesi.  Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(3), 257-266.
 Kaya Abdulkadir, Öztürk Meryem, Özer Ali (2010).  Metal Eşya,Makine ve Gereç Yapım Sektöründeki İşletmelerin Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Ölçümü.  Atatürk Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 129-147.
Kaya Abdulkadir, Gülhan Ünal, Açık Serap (2009).  İşçilik Giderlerinde Atıl Kapasitenin Durumu ve Muhasebeleştirilmesi.  Atatürk ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 309-320.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1.  FİLİZ YILDIZ. CONTUK, HÜMEYRA. BURUCU, ABDULKADİR. KAYA, BENER, GÜNGÖR  “Measurement of Financial Performancein Production Sector”.  Eurasia Business and Economics Society (EBES)Conference (Özet bildiri) (Yayın No: 294026)

2. GÜNGÖR BENER, KAYA ABDULKADİR, EĞCEYURT BATİR TUĞBA, GÜLHAN ÜNAL “The Relationship between Corporate Governance Performance and Stock Return”.  International Conference on Economic and Social Studies, 118-118. (Özet bildiri) (Yayın No: 1323333)

3.  KAYA ABDULKADİR,BİNİCİ ÖMER,BİNİCİ FATİH ÖMÜR  “International Transmission of Stock Market Movements for Turkey, US., England, Germany, Japan”.  International Conference on Economic and Social Studies (Özet bildiri) (Yayın No: 1323340)

4. KAYA ABDULKADİR, ÖZTÜRK MERYEM  “The Relationship Between Accounting Profits and Stock Price; An Application on BIST Firm”.  Econworld International Conference in Economics (Özet bildiri) (Yayın No: 1360309)

5. KAYA ABDULKADİR, GUNGOR BENER, OZCOMAK M SUPHİ  “Is VIX Indeks a Fear Indeks for Investors? OECD Countries Stock Exchange Example with ARDL Approach”.  First Middle East Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking (Tam metin bildiri) (Yayın No: 1323347)

6. KAYA ABDULKADİR, ÖZTÜRK MERYEM  “Efficiency Measurement with Company Market Value: a Application in BIST”. Econworld International Conference in Economics (Özet bildiri)

7. AVCI SALIH B, KAYA ABDULKADİR, COŞKUN ALİ, GÜZEL DİLŞAD “The Effect of Information System Security Awareness and Commitment on Informatıon System Security Culture: Evidence from Universities in Turkey”. E2E Conference: Wirtschatftswissenschaftliches Forum  München (Özet Bildiri)

8. BAKAN SELCUK, KAYA ABDULKADİR “Elektronik Yoklama (E-Yoklama) Sistemi Üzerine Bir Araştırma” E2E Conference: Wirtschatftswissenschaftliches Forum  München (Özet Bildiri)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1. Abdulkadir Kaya, Ünal Gülhan, Bener Güngör  Finansal Kriz Öngörüsünde Sinyal Yaklaşımının Etkinliği: 2008 Finansal Kriz Örneği.  13. Ulusal Finans Sempozyumu
2. Abdulkadir Kaya, Ünal Gülhan, Bener Güngör  Türkiye Ekonomisinde Finans Sektörü ve Reel Sektör Etkileşimi.  14. ulusal finans sempozyumu
3. Ali Özer, Abdulkadir Kaya, Nevin Özer  Hisse Senedi Fiyatları İle Makroekonomik Değişkenlerin Etkileşimi.  14. ulusal finans sempozyumu
4. Ünal Gülhan, Abdulkadir Kaya, Bener Güngör  Bileşik Öncü Göstergeler Ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslar Arası Boyuttaİncelenmesine Yönelik Bir Araştırma.  15. finans sempozyumu
5. Abdulkadir Kaya, Ünal Gülhan  Spor Kulüpleri PerformanslarınınHisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Bir Uygulama.  16. finans sempozyumu
6. Abdulkadir Kaya, Bener Güngör, Mehmet Suphi Özçomak  Siyasi Risk Yatırımcının Dikkate Alması Gereken Bir Risk Midir? Borsa İstanbul Örneği.  17. finans sempozyumu
7. Abdulkadir Kaya, Ali Coşkun, İbrahim Halil Ekşi  Şirket Birleşme ve Devralmalarının Şirketlerin Finansal Performansı Üzerine Etkisi: TOPSİS Analizi İle BİS’te Bir Uygulama.  17. finans sempozyumu

8.

9. 

KAYA ABDULKADİR  Menkul Kıymet Piyasaları Ekonomik Büyümenin Bir Dinamiği Midir? Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Panel Veri Analizi.  18. Finans Sempozyumu

DIZMAN ŞAKİR,YANIK RAMAZAN,KAYA ABDULKADİR,ÇOŞKUN ALİ (2015).  Türkiye'de Muhasebe Egitiminin Sorunlan, Eğiticilerin Eğitimi ve
Yeterlilikleri, Muhasebe Kayıtlarının Standardizasyonu.  34. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Editörlük
1.16. Finans Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kitap, Editör, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiYayın Hakemliği

 

 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  Hakemlik Sayısı:6

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Hakemlik Sayısı:1

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  Hakemlik Sayısı:1

YAYINLARA YAPILAN ATIFLAR

 

İşletmelerde Etkinlik ve Performans Ölçmede VZA, Kümeleme ve TOPSIS Analizlerinin Kullanımı: İMKB İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

 1. TOPSIS Yöntemi ile Katılım Bankalarının Etkinliği ve Verimliliği Üzerine Bir Uygulama

R Yayar, HV Baykara - Business and Economics Research …, 2012 - researchgate.net

2. Havayolu Taşımacılığı Sektöründe TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performans Değerlendirmesi

V ÖMÜRBEK, ÖGB KINAY - … Demirel Üniversitesi İktisadi …, 2013 –

3. Havayolu Taşımacılığı Sektöründe Topsıs Yöntemiyle Finansal Performans Değerlendirmesi.

M KARABIÇAK - … Demirel University Journal of Faculty of …, 2013 –

4. İMKB'ye Kote Bilişim Sektörü Şirketlerđnđn Finansal Şirketlerinin Finansal Performanslarının Topsıs Yöntemiyle …

SY TÜRKMEN, GÇG ÇAĞIL -

5. Financial Performance of Pension Companies Operating in Turkey with Topsis Analysis Method

G İŞSEVEROĞLU, O SEZER - 2015 - hrmars.com

6. The Determination of Deposit and Participation Banks' Efficiency by Data Envelopment Analysis: A Research on Banks in Turkey

AV ÇAM - Turkish Economic Review, 2015 - kspjournals.org

7. Topsis Yönteminin Finansal Performans Göstergesi Olarak Kullanılabilirliği

A f SALDANLI, İ m SIRMA - Journal of Marmara University …, 2014 - dergipark.ulakbim.gov.tr

8. 1997-2012 Yılları Arasında Türkiye'de Veri Zarflama Analizi İle İlgili Yayınlanan Akademik Çalışmalar

Y AYRIÇAY, M ÖZÇALICI - Kahramanmaraş Sütçü İmam …, 2014 - dergipark.ulakbim.gov.tr

9. Havayolu Yolcu Taşıma İşletmelerinin Finansal Etkinliklerinin Ölçümüne İlişkin Bir Araştırma

MA ÖNCÜ, İ ÇÖMLEKÇİ… -  Alanya İşletme Fakültesi …, 2013 - dergipark.ulakbim.gov.tr

10. Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi İle Toplam Faktör Verimlilik Ölçümü: Bist'te İşlem Gören Mevduat Bankaları …

Y AKYÜZ, F YILDIZ, Z KAYA - Ataturk University Journal of …, 2013 - e-dergi.atauni.edu.tr

11. Topsis Yönteminin Finansal Performans Göstergesi Olarak Kullanılabilirliği-The Usability Of Topsis Method As A Financial Performance İndicator

A Saldanlı, İ Sırma - 2014 - dspace.marmara.edu.tr

12. BIST'da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren Isletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulamasi/Financial …

F Bakirci, SE Shiraz, A Sattary - Ege Akademik Bakis, 2014 - search.proquest.com

13. Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle İmkb'de Gıda, İçki Ve Tütün Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerin Etkinliklerinin Değerlendir …

M SOBA, F AKCANLI - Journal of Economics & …, 2012 - search.ebscohost.com

14. Türk Bankacılık Sektöründe Performans Değerlendirmesi: AHS ve TOPSİS Yöntemleri

H Ayaydın, A V Çam, Ş Ulutaş, 19. Finans Sempozyumu, 21-24 Ekim 2015.

15. BİST’de İşlem Gören Çimento Şirketlerine Yönelik Etkinlik Ölçümü ve Performans Değerlendirmesi: Veri Zarflama Analizi, TOPSİS ve Vikor Uygulamaları

B Günay, İ Kaya, 19. Finans Sempozyumu, 21-24 Ekim 2015.

 

 

Effects of Stock Market Development on Economic Growth: Evidence from Turkey

 16. Stock Market Performance and Economic Growth: Evidence from Nigeria Employing Vector Error Correction Model Framework

UE Anigbogu, EK Nduka - The Economics and Finance Letters, 2014 - pakinsight.com

17. The Strategic İmportance of Regional Economic İntegration To Multinational Companies (Mncs): A Study of South African Mncs' Operations in the SADC

ME Egu - 2014 - uir.unisa.ac.za

18. Economic Growth And Market-Based Financial Systems: A Review

S Nyasha, NM Odhiambo, NF Wagner… - Studies in Economics …, 2015 - emeraldinsight.com

19. Examining the Impact of Stock Market Development on Economic Growth: Dynamic Panel Evidence from Emerging Market Economies

PK Naik, P Padhi - Available at SSRN 2475984, 2014 - papers.ssrn.com

20. Financial Development And Economic Growth: New Evidence From Six Countries

S Nyasha - 2014 - uir.unisa.ac.za

21. Stock Market Development and Economic Growth of Bangladesh- A Causal Analysis 

MAH Mia, M Qamruzza, LA Ara - Bangladesh Journal of MIS, 2014 - bdjournalofmis.org

22. Menkul Kıymet Piyasaları Ekonomik Büyümenin Bir Dinamiği Midir? Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Panel Veri Analizi

A Kaya - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2014 - e-dergi.atauni.edu.tr

 

Hisse Senedi Fiyatları İle Makroekonomik Değişkenlerin Etkileşimi

23. Hisse Senedi Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Değişkenler 2002-2012 Türkiye Örneği

V Kaya, İ Çömlekçi, O Kara - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal …, 2013 - birimler.dpu.edu.tr

24. Türkiye'de ekonomik faktörlerin hisse senedi fiyatlari ile ilişkilerinin araştirilmasi

M AKTAŞ, S AKDAĞ - International Journal of Social Science Research, 2013 - ijssr.net

24. Türkiye Ekonomisinde Makro Ekonomik Değişkenlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Arbitraj Fiyatlama Modeli Ekseninde Bir Analiz …

AC ÇETİN, İA BITIRAK - Visionary E-Journal/Vizyoner …, 2015 - search.ebscohost.com

25. BIST-100 Getirileri, Dış Ticaret Açığı ve Enflasyon Büyümesinin Nedensellik Açısından Analizi.

M Ulusan - TISK Academy/TISK Akademi, 2014 - search.ebscohost.com

26. Yatırım Araçları Arasındaki Eşbütünleşme (BİST100, Altın, Reel Döviz Kuru)

MA Öncü, İ Çömlekçi, Hİ Yazgan… - Abant İzzet Baysal …, 2015 - sbedergi.ibu.edu.tr

27. The Impact Of Monetary Polıcy Decısıons On The Stock Prıces Durıng The Perıod Of Inflatıon Targetıng: An Emprıcal Study In …

AK Ozdemir, E Otluoglu - Journal of Economics Finance …, 2015 - dergipark.ulakbim.gov.tr

28. Türkiye'de Hisse Senedi Fiyatları ve Döviz Kuru Arasında Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Eş Bütünleşme İlişkisi

B Dogru, M Recepoglu - 2013 - mpra.ub.uni-muenchen.de

29. Hisse Senedi Fiyatları ile Bazı Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği(2000-2013)

F Temelli, Ö Yalçınkaya, S Bakan, 18. Finans Sempozyumu, 15-18 Ekim 2014

30. Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Para Politikasının Hisse Senedi Endeksleri Üzerindeki Etkisi: BİST Üzerine Ampirik Bir Uygulama

A.K Özdemir, E Otluoğlu, 18. Finans Sempozyumu, 15-18 Ekim 2014

31. Ekonomik Faktörler Hisse Senedi Getirilerini Etkiler Mi? BRIC Ekonomileri ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama

S Güler, S Aytekin, 18. Finans Sempozyumu, 15-18 Ekim 2014

 32. Hisse Senedi Getirisi ve Faiz Oranları Arasındaki Dinamik İlişki: Türkiye Örneği

E Kaya, 2. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2014

 

Küresel Finansal Krizin İşletmelerin Etkinlik Ve Performans Düzeylerine Etkileri: 2008 Finansal Kriz Örneği

33. Finansal Performans İle Kurumsal Yönetim Notları Arasındaki İlişki: Bıst Üzerine Bir Uygulama

EGE İlhan, EE TOPALOĞLU… - … ve Çalışmalar Dergisi …, 2013 - iibfaacd.kilis.edu.tr

34. İMKB'ye Kote Bilişim Sektörü Şirketlerđnđn Finansal Şirketlerinin Finansal Performanslarının Topsıs Yöntemi İle …

SY TÜRKMEN, GÇG ÇAĞIL - finanskulup.org.tr

35. Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi

R Yayar, SS Karaca - 2014 - acikerisim.nigde.edu.tr

36. 2008 Küresel Finansal Krizinin Finansal Oranlar Üzerine Etkisi: İMKB'de İşlem Gören İmalat Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

Ö Karakozak - 2012 - acikerisim.nigde.edu.tr

37. 1997-2012 Yılları Arasında Türkiye'de Veri Zarflama Analizi İle İlgili Yayınlanan Akademik Çalışmalar

Y AYRIÇAY, M ÖZÇALICI - Kahramanmaraş Sütçü İmam …, 2014 - dergipark.ulakbim.gov.tr

38. BIST'da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren Isletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulamasi/Financial …

F Bakirci, SE Shiraz, A Sattary - Ege Akademik Bakis, 2014 - search.proquest.com

39. Efficiency Analysis In Turkısh Bankİng Sector

R YAYAR, SS KARACA - Academic Review of Economics …, 2014 - dergipark.ulakbim.gov.tr

40. Küresel Finansal Krizin İMBK 30 Şirketlerine Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Orhan, MS., Yazarkan, H. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, sayı: 33, 2011.

41. Şirket Birleşme ve Devralmalarının Şirketlerin Finansal Performansı Üzerine Etkisi: Topsis Analizi ile BİST’te Bir Uygulama

A Kaya, A Coşkun, İ H Ekşi, 17. Finans Sempozyumu, 23-26 Ekim 2013

42. Katılım Bankaları ile Konvansiyonel Bankaların Etkinliklerinin VZA ve Malmquist TFV Endeksi ile Karşılaştırılması

Buğan,M.F. Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

 

Spor Kulüpleri Performanslarının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: BIST’de Bir Uygulama

43. Using Grey Relational Analysis to Determine the Financial Performance of Turkish Football Clubs

İ Sakınç - Journal of Economics Library, 2014 - econstor.eu

 

 Enerji  Fiyatlarının  Sanayi  Sektörü  Hisse  Senedi  Fiyatları  Üzerindeki  Etkisi:  Borsa  

İstanbul  Sanayi  Sektörü  Şirketleri

44. Ham Petrol Future Endeksi ile G-7 Ülkeleri Borsa Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Dinamik Koşullu Varyans Modeli (DCC) ile Analizi

E S Başçı, S S Karaca, E Demireli, 18. Finans Sempozyumu, 15-18 Ekim 2014

45. Doğal Gaz Fiyatları ile BIST Sanayi Sektörü Endeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

K Eyüboğlu, S Eyüboğlu, 19. Finans Sempozyumu, 21-24 Ekim 2015

 

Politik Risk Yatırımcının Dikkate Alması Gereken Bir Risk midir? Borsa İstanbul Örneği

46. Politik Riskler ve Kredi Temmerrüt Swapları Borsa Endeksini Etkiliyor mu? Türkiye Örneği

A Şit, S S Karaca, İ H Ekşi, 18. Finans Sempozyumu, 15-18 Ekim 2014

 

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım Sektördeki İşletmelerin Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Ölçümü

47. Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde Yer Alan İmalat İşletmelerinin Etkinlik Değerleri ile Kurumsal Yönetim Notlarının Karşılaştırılması

A S Dizkırıcı, F Konuk, B Topal, 18. Finans Sempozyumu, 15-18 Ekim 2014

48. Borsa İstanbul Tekstil, Deri Endeksindeki İşletmelerin Göreceli Etkinliğinin VZA Malmquist Verimlilik Endeksi ile Tespiti

F Konuk, Ş Yıldız, N akyel, 2. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2014

Dekanın Mesajı

Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi (ETÜ-İİBF) web sayfasına hoşgeldiniz. Fakültemiz hakkında ilk bakışta bilmek.. Devam

Bağlantılar

Partners Devam

Galeri

Fakültemizle ilgili görsel materyallere bu bölümden ulaşabilirsiniz... Devam