English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Serap BEDİR KARA
Doç. Dr. Serap BEDİR KARA
Dekan Yardımcısı  /  Bölüm Başkanı
Tel :
444 5 388
Dahili 1 :
20 54
E-Posta :
serap.bedir@erzurum.edu.tr
Kişisel Sayfa :
Akademik Üniversite Fakülte Bölüm Ana Bilim Dalı Yıl
Lisans Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Maliye 1996
Yüksek Lisans Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Maliye Teorisi 1999
Doktora Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat İktisat Politikası 2007
Yrd. Doç. Ohio State University College of Education and Human Eco. Misafir Öğretim Üyesi 2011
Hizmet Süresi Kuruluş Pozisyon
Ödül Adı Kuruluş YılKuruluş Üyelik Türü Görev Hizmet Yılları
Yayınlar

ESERLER

A. Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Özet Kitabında Basılan Bildiriler

A1. Bedir S. "Dünya'da ve Türkiye'de İnsani Gelişme", 16. İstatistik Araştırma Sempozyumu (Poster Sunum), 10–11 Mayıs 2007, Ankara

A2. Karabulut K., Bedir S., Polat D., “Comparison of Main Economic Indicators of Turkey And Its Land Border Neigbour Countries”, International Conference on Business and Economics, National Taipei University and Atatürk University, 26 January 2008, Erzurum, Turkey.

A3. Karabulut K., Polat D., Bedir S. "Türkiye'de Temel Siyasi Dönemler ve İktisat Politikaları", Türkiye'de Siyasetin Dinamikleri Sempozyumu, 4-5 Nisan 2008, Bolu

A4. Başar S., Bedir S., Polat D. "Kamu Kesimi Yolsuzluklarının Büyüme Üzerine Etkileri", IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2008, Kuşadası

A5. Bedir S., Polat D., Tural A. “Narman Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Bilgi, Tutum ve Davranışları”, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Erzurum

A6. Bedir S., Karabulut K. “Borçlanmanın Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri”, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Kongresi, 24-25 Eylül 2009, İzmir

A7. Bedir S., Kızıltaş Ş., Avcıoğlu Ü. “A Study for Evaluating The Perspectives of Office Management and Secretariat Department Students to the Profession”, International Rural Development Symposium, 25-27 September 2009, İspir- Erzurum, Turkey.

A8. Bedir S., Kızıltaş Ş., “Büro Yönetimi Öğretmenliği ve Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Öğrencilerinin Bölüme ve Mesleğe İlişkin Beklenti ve Algı Değerlendirilmesi”, 9. Uluslararası Katılımlı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 7-9 Ekim 2010, Erzurum

A9. Bedir S., Karabulut K., Polat D., “The Analysis of Socio-Economic Relationship Between Turkey and Nakhichevan”, I. International Igdir Symposium (Poster Sunum), 19-21 April 2012, Igdir, Turkey.

A10. Bedir S., “The Asymmetric  Impact of Growth Fluctuation on Human Development” , The 9th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, 11-13 January 2013, Rome, Italy

A11. Bedir S. ve Özdemir D. (2014) “Granger Causality Between Total Expenditure on Health and GDP in Asian Countries and Turkey”, The 12th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, 9-11 January 2014, Singapore

A12. Bedir, S. and Güneş, H., (2014) “The Relationship between Environmental Taxes and Economic Growth: a Panel Causaality Test”, 3.rd International Eurasian Conference on Mathematical Science and Applications, 25-28 August, 2014, Vienna

A13. Bedir S and Dikmen, A.T. (2014) “Fiscal Deficit and Inflation: New Evidences from Turkey Using Bounds Testing Approach”, International Conference on Eurasian Economies, 1-3 July 2014, Skopje,  Macedonia

A14. Bedir S., Özdemir, D. and Karabulut, K. (2014) “The Feldstein-Horioka Puzzle for Eurasian Economics: an ARDL Bounds Testisng Approach”, International Conference on Eurasian Economies, 1-3 July 2014, Skopje,  Macedonia

A15. Bedir S. ve Yılmaz, V. M., (2015) “CO2 Emissions and Human Development: Granger Causality Analysis on OECD Countries with a Panel Data Approach”, The 15th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, 8-10 January 2015, Portugal

 

B. SSC, SCI-Expanded ve AHCI Kapsamı Dışındaki Yurtiçi Hakemli  Dergilerde Yayınlanan Makaleler

B1. Bedir S. “Transfer Harcamaları ve Enflasyon İlişkisi", Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 15, Sayı:1–2, s.21–29, 2001

B2. Bedir S., Karabulut K.İç Borçların Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, s.13-30, 2011

B3. Bedir S., Polat D. ve Dikmen T.A. “Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler”, Atatürk Üniversitesi İİBF, Cilt:25, Sayı: 2, s.237-248,  2011

B4. Yıldız, Y., Bedir. S., ve Karabulut, K., (2013) “Türkiye’de Gelir Üzerinden Alınan Vergi Oranlarının Değerlendirilmesi: Bir Anket Uygulamasının Sonuçları”, Azerbaycan’ın Vergi Jurnali, Sayı:4, ss.127-150

B5. Bedir, S., (2014) “The Asymmetric  Impact of Growth Fluctuation on Human Development”, Econometric Modelling,

B6. Bozkurt, E., Bedir, S., Özdemir, D. Ve Çakmak, E. (2014) “Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye Örneği”, Maliye Dergisi, Sayı: 167, Temmuz-Aralık 2014, ss.22-39

C. KİTAPLAR

C1. Karabulut K., Özdemir D., Eşsiz F.P., Yalçın A., Bedir S., Türkiye-Ermenistan Sınır Kapıları Sorunsalı- Ekonomik Analiz, Nobel Yayınları, I. Basım, Kasım 2011, Ankara

Dekanın Mesajı

Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi (ETÜ-İİBF) web sayfasına hoşgeldiniz. Fakültemiz hakkında ilk bakışta bilmek.. Devam

Bağlantılar

Partners Devam

Galeri

Fakültemizle ilgili görsel materyallere bu bölümden ulaşabilirsiniz... Devam