English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Dekanın Mesajı

Merhaba,

Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ETÜ-İİBF) web sayfasına hoşgeldiniz. Fakültemiz hakkında ilk bakışta bilmek isteyeceğinizi düşündüğüm ve ayrıntılarını ilgili sayfalarda bulabileceğiniz temel bazı bilgileri burada sizlerle paylaşmak isterim.

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecini yaşayan Türkiye’de karşı karşıya olunan en acil ihtiyacın; bilimsel ve eleştirel düşüncenin yaygınlaştırılması, toplumsal gelişim ve dönüşüme öncülük edecek vizyonu geniş, disiplinli, entelektüel, teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen,özgür fikirli liderlerin yetiştirilmesi olduğu bir gerçektir. Bu ihtiyacın karşılanmasında en önemli rolü, son yıllarda giderek daha fazla öğrenci tarafından tercih edilen iktisadi ve idari bilimler fakülteleri oynamaktadır.

ETÜ; Türkiye’nin en önemli kış sporları merkezi olmasının yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli eğitim, ticaret, sağlık ve turizm merkezi olan Erzurum’da kurulan iki devlet üniversitesinden biridir. Türkiye’de sadece 6 teknik üniversitenin bulunması ve ETÜ’nün bunlardan biri olması, onu ve ETÜ-İİBF’yi sayısı 170’i aşan üniversite arasında ayrıcalıklı kılmaktadır.

2010 yılında kurulan ETÜ-İİBF’de İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonometri, Maliye, Bankacılık ve Finans ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik olmak üzere yedi bölüm açılmıştır. İktisat ve İşletme Bölümleri normal ve ikinci öğretim programlarına alınan öğrencilerle 2012-2013 döneminde lisans eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Ayrıca, İktisat Bölümünde açılan tezli yüksek lisans ve doktora programlarıyla, lisansüstü eğitim-öğretim faaliyeti de başlatılmış bulunmaktadır.

Eşit ağırlık puan türü ile öğrenci alan fakültemizde eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. İktisat ve İşletme Bölümlerinin birbiriyle yakın ilişki içinde olması nedeniyle her iki bölüm öğrencilerinin alacağı derslerin birinci sınıfta tamamı, ikinci sınıfta ise yaklaşık yarısı ortak zorunlu derslerden oluşmaktadır. Hazırlanan oldukça esnek öğretim programı uyarınca üçüncü sınıftan itibaren her bölüm altında oluşturulan gerek yönelme programları gerekse çok sayıda seçmeli dersle öğrencilerin ilgi duydukları alanlara yönelmelerine imkan tanınmaktadır. Ayrıca, bu uygulama ile öğrencilerin iş imkanlarının artacağı düşünülmektedir.

Eğitim dili Türkçe olmakla beraber, yabancı dilin önemine olan inançla öğretim programında yabancı dile ağırlık verilmiştir. Öyle ki, programda yer verilen ikinci yabancı dil ile öğrencilerin diğer İİBF öğrencileri karşısında daha avantajlı konumda olacakları düşünülmektedir.

Uluslararasılaşmak (evrensel olmak) için değişim programları (Erasmus, Farabi, Mevlana) ve Yükseköğretim Fulbright İşbirliği Programı ile yabancı uyruklu öğretim üyesi ve öğrenciler fakültemizde ağırlanmaktadır.

Teknik üniversitenin bir parçası olması nedeniyle araştırma ve proje bazlı çalışmaya uygun biçimde hazırlanan öğretim programında teorik derslerin yanı sıra uygulamaya dönük derslere (proje hazırlama ve yönetimi, bitirme projesi, vb) de ağırlık verilmiştir. Yapılan uygulamalı çalışmalarla öğretim elemanlarının ve öğrencilerin sanayi ve toplumun sorunlarıyla ilgilenmeleri ve dolayısıyla her fırsatta eksikliği dile getirilen üniversite-sanayi-toplum işbirliğinin tesisine katkı sağlanmaktadır.

Okul döneminde öğrencilerin pek önemsemediği, ancak mezuniyet sonrası yapılan iş görüşmelerinde önemi kavranan bir konu da stajdır. İş görüşmelerinde her kurumun farklı bir beklentisi vardır. Dolayısıyla, kimi adayın sosyal yönüne kimi de teknik yönüne dikkat eder. ETÜ-İİBF, öğrencilerinin hem sosyal hem de teknik yönünü geliştirmeye yönelik bir öğretim programı hazırlamıştır. Ayrıca, uygulanan zorunlu staj ile öğrencilerin gerek kamu gerekse özel sektörle tanışmaları sağlanacak ve belki de staj süresince iyi performans gösteren ve iyi ilişkiler kuran birçok öğrencinin daha mezun olmadan iş bulmaları mümkün olacaktır.

İİBF mezunları için iş yelpazesi oldukça geniştir. Öyle ki, kamu ve özel sektörde her kademede (kaymakam, müfettiş, genel müdür, idari yargı hakimi, müdür, serbest muhasebeci mali müşavir, borsa brokeri, yeminli mali müşavir, uzman, gişe yetkilisi, vs.) çalışma imkanına sahiptirler. Tıp, eczacılık, veterinerlik, mühendislik, hukuk gibi fakültelere kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyet sonrası hangi işi yapacakları genellikle bellidir. Ancak bu durum, İİBF mezunları için geçerli değildir. Özellikle yabancı dil, bilgisayar ve ilgi duydukları alanın gerektirdiği derslere ağırlık veren İİBF öğrencileri, mezuniyetleri sonrasında işsiz kalma endişesi yaşamaksızın kısa süre içinde iş bulabilmektedirler.

Sevgili öğrenciler,

Her ortamda mensubu ve mezunu olmaktan kıvanç duyacağınız ve sadece Palandöken’in değil, aynı zamanda başarının zirvesindeki fakülte olmayı vizyon edinen ETÜ-İİBF’ye sizleri davet ediyorum. Bu daveti kabul etmeniz halinde biliniz ki, sizin başarınız ETÜ-İİBF’nin başarısına katkı sağlayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı bildirir, başarılar dilerim.


                                                                                                                        Prof.Dr. Vedat KAYA 

Dekanın Mesajı

Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi (ETÜ-İİBF) web sayfasına hoşgeldiniz. Fakültemiz hakkında ilk bakışta bilmek.. Devam

Bağlantılar

Partners Devam

Galeri

Fakültemizle ilgili görsel materyallere bu bölümden ulaşabilirsiniz... Devam