English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Dekanın Mesajı

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecini yaşayan ülkemizde karşı karşıya olunan temel ihtiyaçlardan birisi de bilimsel ve eleştirel düşüncenin yaygınlaştırılmasını sağlayacak, toplumsal gelişim ve dönüşüme öncülük edecek, vizyonu geniş, disiplinli, entelektüel, teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen ve özgür fikir sahibi liderlerin yetiştirilmesidir. Bu ihtiyacın karşılanmasında en önemli rolü, son yıllarda giderek daha fazla öğrenci tarafından tercih edilen iktisadi ve idari bilimler fakülteleri oynamaktadır.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Türkiye’nin önemli bir kış sporları merkezi olmasının yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli eğitim, ticaret, sağlık, kültür ve turizm merkezi olan Erzurum’da kurulan iki devlet üniversitesinden biridir. Türkiye’de sadece 8 teknik üniversitenin bulunması ve ETÜ’nün bunlardan biri olması, onu ve ETÜ-İİBF’yi sayısı 180’i aşan Türk üniversiteleri arasında ayrıcalıklı kılmaktadır.

2010 yılında kurulan ETÜ-İİBF’de İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonometri, Maliye, Bankacılık ve Finans ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik olmak üzere yedi bölüm bulunmaktadır. İktisat ve İşletme Bölümleri normal ve ikinci öğretim programlarına alınan öğrencilerle 2012-2013 döneminde lisans eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Ayrıca İktisat Bölümünde açılan tezli yüksek lisans ve doktora programlarıyla lisansüstü eğitim-öğretim faaliyeti de başlatılmış bulunmaktadır.

Eşit ağırlık puan türü ile öğrenci alan fakültemizde eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. İktisat ve İşletme Bölümlerinin birbiriyle yakın ilişki içinde olması nedeniyle her iki bölüm öğrencilerinin alacağı derslerin birinci sınıfta tamamı, ikinci sınıfta ise yaklaşık yarısı ortak zorunlu derslerden oluşmaktadır. Hazırlanan oldukça esnek öğretim programı uyarınca üçüncü sınıftan itibaren her bölüm altında oluşturulan gerek yönelme programları gerekse çok sayıda seçmeli ders ile öğrencilerin ilgi duydukları alanlara yönelmelerine imkân tanınmaktadır. Ayrıca bu uygulama ile öğrencilerin iş imkânlarının artacağı düşünülmektedir.

Eğitim dili Türkçe olmakla beraber, yabancı dilin önemine olan inançla öğretim programında yabancı dile ağırlık verilmiştir. Öyle ki programda ağırlığı artırılmış yabancı dil ile öğrencilerimizin diğer İİBF öğrencileri karşısında daha avantajlı konumda olmaları hesaplanmaktadır.

Bir bilgi toplumunda bireyin başarısı yerel, ulusal ve uluslararası olgular arasında kuracağı özgün sentezlerde yatmaktadır. Bu maksatla öğrencilerimizi uluslararasılaştırmak/evrenselleştirmek için değişim programlarımız (Erasmus, Farabi, Mevlana) mevcuttur ve Yükseköğretim Fulbright İşbirliği Programı ile yabancı uyruklu öğretim üyesi ve öğrenciler fakültemizde ağırlanmaktadır. Teknik üniversitenin bir parçası olması nedeniyle araştırma ve proje bazlı çalışmaya uygun biçimde hazırlanan ETÜ-İİBF öğretim programında teorik derslerin yanı sıra uygulamaya dönük derslere (proje hazırlama ve yönetimi, bitirme projesi, vb.) de ağırlık verilmiştir. Yapılan uygulamalı çalışmalarla öğretim elemanlarının ve öğrencilerin sanayi ve toplumun sorunlarıyla ilgilenmeleri ve dolayısıyla her fırsatta eksikliği dile getirilen üniversite-sanayi-toplum işbirliğinin tesisine katkı sağlanmaktadır.

Okul döneminde öğrencilerin pek önemsemediği, ancak mezuniyet sonrası yapılan iş görüşmelerinde önemi kavranan bir konu da stajdır. İş görüşmelerinde her kurumun farklı bir beklentisi vardır. Dolayısıyla kimi adayın sosyal yönüne kimi de teknik yönüne dikkat eder. ETÜ-İİBF, öğrencilerinin hem sosyal hem de teknik yönünü geliştirmeye yönelik bir öğretim programı hazırlamıştır. Ayrıca, uygulanan zorunlu staj ile öğrencilerin gerek kamu gerekse özel sektörle tanışmaları sağlanacak ve belki de staj süresince iyi performans gösteren ve iyi ilişkiler kuran birçok öğrencinin daha mezun olmadan iş bulmaları mümkün olacaktır.

İİBF mezunları için iş yelpazesi oldukça geniştir. Öyle ki kamu ve özel sektörde her kademede (kaymakam, müfettiş, genel müdür, idari yargı hakimi, müdür, serbest muhasebeci mali müşavir, borsa brokeri, yeminli mali müşavir, uzman, gişe yetkilisi, vs.) çalışma imkanına sahiptirler. Tıp, eczacılık, veterinerlik, mühendislik, hukuk gibi fakültelere kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyet sonrası hangi işi yapacakları genellikle bellidir. Ancak bu sınırlılık durumu İİBF mezunları için geçerli değildir. Özellikle yabancı dil, bilgisayar ve ilgi duydukları alanın gerektirdiği derslere ağırlık veren İİBF öğrencileri, mezuniyetleri sonrasında işsiz kalma endişesi yaşamaksızın kısa süre içinde iş bulabilmektedirler.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Prof. Dr. Vedat KAYA

                                                                                                                                          Dekan

Dekanın Mesajı

Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi (ETÜ-İİBF) web sayfasına hoşgeldiniz. Fakültemiz hakkında ilk bakışta bilmek.. Devam

Bağlantılar

Partners Devam

Galeri

Fakültemizle ilgili görsel materyallere bu bölümden ulaşabilirsiniz... Devam